Blijft het een chatbot of gaan we voor AI? Proef 1 – update 2

Inmiddels zijn al onze lab rats allemaal terug van vakantie en zijn ze het lab ingedoken om verder te werken aan onze eerste proef. Het doel van deze eerste proef is het ontwikkelen van een chatbot die sneller arbeidsprofielen aan openstaande vacatures gaat linken. Waarom? Omdat de huidige matching technieken sterk verouderd zijn.

Oorspronkelijk waren de laboranten aan dit project begonnen vanuit een technische visie. Welke nieuwe technieken kunnen we nou toepassen om deze chatbot ‘smart’ te maken? Denk daarbij aan de toepassing van Artificial Intelligence. De opzet met enkel de visie op techniek bleek echter onvoldoende, want hoe geven we deze chatbot effectief vorm? Dus trokken ook onze business developers de markt op om te toetsen waar nou precies behoeften liggen. En of een chatbot een juiste oplossing biedt voor de vragen in de markt.

De verkregen input vanuit de markt was direct helder: de krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor alsmaar meer problemen bij het vinden van personeel. Traditionele technieken en aanpakken werken niet meer en er is dringend nood aan een ‘smart’ oplossing dat dit tekort kan tackelen.

De markt zoekt dus een tool om de juiste medewerkers te verkrijgen. Vanuit de markt komt dan de terechte vraag: Zijn er wel voldoende kandidaten?

Image


"de krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor alsmaar meer problemen bij het vinden van personeel. Traditionele technieken en aanpakken werken niet meer en er is dringend nood aan een 'smart' oplossing dat dit tekort kan tackelen."

De markt zoekt dus een tool om de juiste medewerkers te verkrijgen. Vanuit de markt komt dan de terechte vraag: Zijn er wel voldoende kandidaten?

Bij vacatures die moeilijk vervulbaar zijn, worden vaak specifieke functie-eisen gesteld: een bepaald (vak)diploma of certificaat, relevante werkervaring, specifieke vakkennis, Nederlandse taalvaardigheid, etc. Volgens werkgevers blijven vacatures vaak lang openstaan omdat er te weinig sollicitanten zijn. Soms geven ze ook als reden op dat er gebrek aan relevante werkervaring of vakkennis bij sollicitanten is.

Ai, duidelijk een gemiste kans, denken wij dan. Want volgens het UWV zijn er meer dan genoeg kandidaten beschikbaar. Het UWV geeft zelfs aan dat, ondanks de krapte, er momenteel 350.000 mensen werkeloos zijn. Het UWV heeft gewoon niet de juiste tooling om deze groep voldoende te begeleiden en te matchen aan werk. Vandaar een schreeuw om hulp.

Het nieuws vanuit het UWV ziet The Laboratory als een grote kans. Volgens ons kunnen wij dit gat opvullen door de juiste tooling te bouwen. Momenteel mist het UWV de juiste inzichten om werklozen te koppelen aan werkgevers. Het doel van onze chatbot sluit nou net aan op die behoefte, namelijk op zoek gaan naar een slimmere manier van matchen waarbij we verder kijken dan alleen maar de hard skills. Wij zien een opportuniteit om de moeilijk vervulbare vacatures toch in te gaan vullen aan de hand van moderne IT-technologie.

Blijft het dan een chatbot of gaan we kijken richting AI om deze oplossing te bouwen? Stay tuned!